2015.04.07 Press release

Ytterligare order från Vietnam