2015.12.28 Press release

Ytterligare insynsköp i ASTG

Den 23 december ökade Reidar Östman inklusive närstående sitt innehav i ASTG AB med 174 973 aktier. Även Lars Olsson, teknikansvarig på AIMS köpte per den 23 december 200 000 aktier över börsen. Deras totala antal aktier uppgår efter denna transaktion till 67 582 948 respektive 1 409 500 stycken.

Rättelse, den 21 december angavs att Reidar Östman ökat med 722 838 aktier. Rätt antal enligt SHB skall vara 761 049 stycken.