2015.12.21 Press release

Ytterligare insynsköp i ASTG

Olov Widigsson inklusive närstående har per idag ökat sitt innehav i ASTG AB med 365 000 aktier. Deras totala antal aktier uppgår efter dagens transaktion till 2 715 000 stycken.