2019.10.02 Press release

VD-presentation om marknadspotential vid ASTG:s extra bolagsstämma

För att ge bolagets aktieägare en bättre inblick i marknadsförutsättningarna och möjligheterna att utnyttja ASTG:s teknologi kommer bolagets nya VD Carsten Drachmann att ta tillfället i akt att presentera en marknadsöversikt vid den extra bolagsstämma som hålls onsdagen den 16 oktober kl. 14.00 på Scandic Star i Sollentuna. Vi hoppas att aktieägarna har möjlighet att ta vara på detta tillfälle att lyssna och samtala med vår VD. Vi vill därför också påminna om att anmälan till den extra bolagsstämman ska göras senast den 10 oktober, antingen;

via post till:

Synch Advokat AB, märkt “Bolagsstämma”
att. Nicklas Bexelius,
Box 3631
103 59 Stockholm

eller via e-post till: nicklas.bexelius@synchlaw.se

2 oktober 2019