2015.10.28 Press release

VD och styrelsemedlemmar köper aktier

Bolagets VD, Andreas Adelgren, styrelseordförande Nils Eriksson, styrelseledamot Olov Widigsson, huvudägare Reidar Östman och konsulter knutna till bolaget har tillsammans köpt 6 595 682 aktier. Respektive persons ökning samt totala innehav i ASTG AB framgår genom denna länk: http://www.astg.se/investerare/insynsregister