2022.05.25 Press release

Valberedningen meddelar sitt förslag till styrelseändring

Valberedningen i KebNi AB (publ) föreslår ändring av styrelse

Stockholm, 25 maj 2022 – Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Magnus Edman, Anders Björkman samt Jan Wäreby som ordinarie ledamöter varvid Anders Björkman föreslås väljas till ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår även nyval av Johan Hårdén samt Daniel Rudeklint som ordinarie styrelseledamöter.

Avgående ordförande kommenterar: ”Under fyra år har jag varit med och byggt det som idag är Kebni. Ett bolag med framgångsrika IMU:er som är redo att sätta Sverige och Kebni på kartan. Ett bolag med antenner för de tuffaste maritima miljöerna. Ett bolag med dedikerade säljare och kunniga tekniker. Men också ett bolag med en, numera, stark ägarbas och en kompetent och målinriktad ledning. Bolaget är väl kapitaliserat och mycket väl rustat för att ta stora kliv på den internationella marknaden. Som advokat och ordförande är mitt uppdrag därmed slutfört. Bolaget har nått det mål jag och styrelsen har arbetat emot. Nu är det dags för nya och andra krafter att ta Kebni till nästa nivå. Jag har meddelat valberedningen att jag inte ställer upp för omval till styrelsen, säger avgående ordföranden”, advokaten David Svenn.

 

Johan Hårdén född -76, eget bolag Eptun AB, tidigare koncernchef Allgon under åren 2010–21, han har en gedigen erfarenhet från uppbyggnad av koncern i internationell miljö innebärande förvärv, operativ ledning och ”turn arounds”. Är ordförande i Töre Service Center AB, och tidigare styrelseuppdrag har bland annat varit Smartsign AB, Medcore AB, Parkman AB, och Smarteq Wireless AB. Johan har avlagt juristexamen vid Stockholms universitet.

Daniel Rudeklint, född 1981, är tf. VD och styrelseledamot i Emotra AB (publ). Daniels erfarenhet inkluderar 15 år inom ekonomi och revision, bland annat som auktoriserad revisor hos EY (f.d. Ernst & Young) samt internationell internrevisor på SIDA. Han är utbildad redovisningsekonom vid Luleå Universitet.

 

Frågor besvaras av bolagets Verkställande Direktör, Torbjörn Saxmo på Tel 070-916 14 82.