2014.06.19 Press release

Utfall av ASTGs teckningsoptioner