2017.08.02 Press release

Uppdatering beträffande Israel projektet

Vi har nu kommit så långt i vår gemensamma analys med kunden av resultatet från sjötesterna i Israel av vår antenn att vi kan lämna en kort statusuppdatering över projektet.

Under våren levererade ASTG den första MIL-testade och MIL-godkända antennen till Israel för utvärdering i autentisk miljö, där antennen också integrerades med övriga systemkomponenter. Vår kund har efter testerna meddelat att man är redo att lägga en order på 16 antenner med option på ytterligare 7 antenner. Samtidigt ställer kunden krav på nya funktioner och modifieringar av detaljer i antennsystemet, vilket sannolikt innebär förskjuten leveransstart men också att vi kan leverera ordern i den takt vi själva önskar. Vi analyserar för närvarande konsekvenserna av kundens krav och räknar med att återuppta förhandlingarna med kunden inom kort.