2016.09.30 Press release

Uppdatering av MIL-tester

MIL-testerna av P9, KU 100 MIL- systemet har varit framgångsrika och tekniska lösningar är utvecklade och implementerade för att uppnå de av vår israeliska kund extremt högt ställda kraven på MIL-specifikationen.

Därför har vår kund i Israel valt att uppdatera sin order för att ge tid till att implementera, optimera och sluttesta dessa tekniska lösningar. Leverans är planerad till fjärde kvartalet 2016.