2019.05.14 Press release, Regulatory

Ulf Sundqvist ny tf. VD i ASTG AB (publ).

Styrelsen för ASTG AB (publ) meddelar härmed att Ulf Sundqvist har utsetts till ny tf. VD i ASTG AB. David Svenn har därmed, i anledning av att han kandiderar som ordförande för styrelsen, entledigats från sitt uppdrag som tf. VD.