2018.07.25 Press release, Regulatory

Ulf Sundqvist lämnar uppdraget som tf. VD i ASTG

Styrelsen i ASTG AB (publ) och Ulf Sundqvist har kommit överens om att Ulf Sundqvist avslutar sitt uppdrag som tillförordnad VD inom ASTG AB.

Ulf Sundqvist har ägnat en stor del av sin tid som tf. VD till förhandlingar med ASTG:s Israeliska kund och kommer även i fortsättningen att finnas kvar i organisationen som resurs och rådgivare med avseende på kommersiella frågor, framförallt för Israelprojektet. Därmed avslutas Ulf Sundqvists uppdrag som tf. VD för ASTG AB (publ) från och med idag.

Styrelsen tackar Ulf Sundqvist för utomordentligt utfört arbete och ser fram emot gott samarbete i hans fortsatta uppdrag för ASTG AB (publ).