2018.10.24 Press release

Tilläggsavtal till revers mellan ASTG AB (publ) och Lars-Otto Hylbo Förvaltning i Svedala AB

Det reversavtal, som Bolaget tidigare har informerat om, med Lars Otto Hylbo Förvaltnings i Svedala AB (“LOP”) och Bolaget, av den 11 juni 2018, har omförhandlats enligt följande:

Bolaget och LOP har slutit ett tilläggsavtal innebärande att avtalet inte längre innehåller en bestämmelse om återbetalning genom kvittningsemission. Villkoren för kvittningsemissionen, om konvertering till två miljarder aktier med en viss konverteringskurs, kvarstår därmed inte längre. Reversen förfaller till betalning den 31 mars 2019.