2017.04.03 Press release

Teckningsoptionsprogrammet förföll

Det teckningsoptionsprogram för personer i ledande ställning som presenterades vid årsstämman 2015 har förfallit. Programmet skulle vid fullt utnyttjande ha ökat antalet aktier i ASTG med 18 miljoner stycken. Programmet var dock villkorat av att ASTG-aktien handlades som lägst till det volymviktade snittet 50 öre under de sista tio handelsdagarna i mars detta år. När programmet presenterades handlades ASTG-aktien runt 8 öre. Teckningskursen var satt till 15 öre/aktie.