2018.01.12 Press release, Regulatory

Styrelsen avser utreda behovet av industriell partner

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

Styrelsen har gjort den samlade bedömningen att tiden nu är gynnsam för att utvärdera det intresse som noterats från några potentiella partners. Diskussioner har initierats och målet är att under första halvåret 2018 presentera resultatet av påbörjat arbete.