2015.07.30 Press release

Styrelsen avgår för att skapa förutsättningar för majoritetens val av ny styrelse

Med anledning av att det inför ordinarie bolagsstämma med nu rådande aktiemajoritet inte längre finns förutsättningar för varken några av sittande styrelses förslag till beslut eller förutsättningar för omval av sittande styrelse, bestående av Fredrik Nygren och Henrik von Essen, har därför styrelsen valt att omedelbart avgå på egen begäran och därmed förhoppningsvis skapa förutsättningar för majoritetens val av ny styrelse.