2015.10.15 Press release

Stort intresse runt ASTG AB:s helägda dotterbolag AIMS

Vi har under de senaste veckorna mottagit ett antal skarpa förfrågningar rörande ASTG AB:s helägda dotterbolag AIMS AB. Frågeställare är företag lokaliserade både i Europa och Asien. Vi har även besökt ett företag med global försäljning där det “visade sig” att AIMS AB:s produkter redan är implementerade i maskiner för automatiserade gruvor i främst Australien och Chile. Denna marknad är mycket intressant då just automation i gruvor är framtiden.

Den hårda miljö som råder i en gruva i kombination med potentiell reservdelsförsäljning i cirka 10 år per levererad maskin skapar goda volymförutsättningar för oss över tid. Hittills har vi levererat ca 50 stycken IMU:er till denna kund.

Vi har i dagarna även levererat en skarp IMU till en helt ny kund lokaliserad i Spanien. Leveransen är en skarp och av kunden finansierad test. Vid förfrågan uppgav kunden intresse för betydande volymer per framtida ordertillfälle.

I en kommentar säger Lars Olsson, högst ansvarig för AIMS AB:

– Ingenting är klart runt denna spanska kund mer än att de hitintills fått vad de efterfrågat, men det visar enligt min mening att AIMS produkter är konkurrenskraftiga och mogna att på allvar kommersialisera. Jag är dessutom lättad över att den nya styrelsen i ASTG AB “städat upp” AMIS och nu fusionerar bolaget med ASTG AB.