2014.05.22 Press release

Stärkt orderingång och bra produktmix gör att ASTG ökar de finansiella målen