2016.05.24 Press release

Solidariskt borgensåtagande mot Norrlandsfonden avslutat

ASTG AB har per denna dag mottagit bekräftelse från Norrlandsfonden att den andra borgenären slutreglerat den fordran som solidariskt belastade borgenärerna vid konkursen av ASTGs dotterbolag hösten 2015.

För ASTG AB innebär ovanstående att det solidariska borgensåtagandet, för vilket avsättningar gjordes i bokslutet 2015, härmed är avslutat.