2016.02.16 Press release

Samarbetet med IAI inte villkorat av leverans i mars

ASTG har idag ett mycket nära samarbete med israeliska IAI. Istället för att ducka för tidigare tveksamheter i och runt driftsäkerhet, har vår teknikansvarige, Thomas Selander påtalat dem och tillsammans med IAI kommit överens om att bygga en produkt som skall fungera i verkligheten. Detta är helt i linje med företagets policy som antogs när “nya ASTG” blev en realitet den 30 juli 2015. Thomas Selander var senast för en dryg vecka sedan i Israel tillsammans med en av våra nyckelkonsulter från Satcube. De fick även IAIs förtroende att träffa slutkunden. Vad vi nu gör, är att enligt rådande praxis skapa en dokumenterad produkt ( detta gäller även P7an ). I detta ingår bland annat tester av oberoende institut såsom CE-märkning samt tester för militär miljö. ASTG är idag ingen leksaksfabrik där man godtyckligt själv “leker” testinstitut och eller fyller i protokoll efter dagsformen.

IAI är nöjda med vad de hittills sett och emotser därför leverans av skarp antenn till sommaren! Serieproduktionen är sedan redo att starta i höst 2016. Att serieproducera via extern part här i Sverige, när allt är väl dokumenterat / katalogiserat är inget vi oroar oss för. Att däremot ge sig på en serieproduktion utan 100% seriös dokumentation, ja då blir det leksaksfabrik. Betänk att våra produkters pålitlighet i ett skarpt läge kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

För att klara av att seriöst, trovärdigt och tidtabellsenligt arbeta parallellt med både IAI och Indra, har vi i skrivande stund ett tjogotal personer i drift. Vi har även mottagit vår första förfrågan från andra sidan Atlanten, ett potentiellt samarbete som vid lyckat utfall innebär leveranser från år 2017-2018 och framåt.