2018.03.20 Press release

Samarbetet med DataPath genererar intresse från nya kunder

Försäljningssamarbetet med DataPath fortsätter att generera intresse från nya kunder och systemleverantörer. ASTGs utvecklingschef Jan Otterling deltog i “SATELLITE 2018”, 12-15 mars, i Washington som stöd för DataPaths försäljningsorganisation och kunde notera ett ökat intresse för ASTGs marina VSAT-antenner. DataPath har genom sina etablerade kontakter inom den militära kommunikationsindustrin utmärkta möjligheter att nå ut till användare och systemleverantörer, vilka också är ASTGs målgrupp.

ASTG kunde tillsammans med DataPath genomföra ett stort antal möten med potentiella användare och systemleverantörer. Bland annat presenterades ASTGs marina antennprodukter för marinens representanter från ett flertal länder i Europa.

Ett viktigt resultat från konferensen i Washington är att ett uppföljningsmöte nu planeras i DataPaths och ASTGs gemensamma anläggning i Kista med en av de största systemleverantörerna av militär kommunikation inom satellitindustrin. ASTG kommer där att få ett ypperligt tillfälle att presentera och demonstrera bolagets nya militärklassade Ku100MIL-antenn som baseras på den modulära P9-platformen.