2015.09.28 Press release, Regulatory

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i ASTG

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma tisdagen den 13 oktober 2015 kl 13.00 i lokal Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 12.00.

I den förra kallelsen som gick ut den 24 september stod det att den 13 oktober är en onsdag vilket är fel. Förutom denna rättelse gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet den 24 september 2015.