2015.07.14 Press release

R Östman Invest AB jämte Reidar Östman har ökat sitt sammantagna innehav i NGM-noterade ASTG ( Advanced Stabilized Technologies Group AB till cirka 33%, vilket föranleder budplikt