2018.10.11 Press release

Per Stenfeldts anställning som CFO avslutas per den 31 oktober 2018.

Jag får härmed meddela att Per Stenfeldt, på egen begäran, har sagt upp sig från sin anställning som CFO för ASTG AB (publ) (“Bolaget”). Bolaget har överenskommit med Per Stenfeldt om att han lämnar bolaget per den 31 oktober 2018.

Som VD får jag tacka Per Stenfeldt för det arbete han har utfört i bolaget och önska honom lycka till med sina nya utmaningar.

Ekonomifunktionen i bolaget kommer framöver att skötas av en redovisningsbyrå.