2019.12.12 Press release

Påminnelse: ASTG-nyemission öppen fram till fredag 13 december 2019 klockan 16.00

Påminnelse om att alla intresserade investerare fortfarande kan delta i företrädesemissionen fram till fredag 13 december 2019 klockan 16.00

Advanced Stabilized Technologies Group påminner investerare om att det fortfarande är möjligt att delta i den pågående företrädesemissionen för Advanced Stabilized Technologies Group fram till fredag 13 december, klockan 16.00.

Ansökningsformulär och relevant material kan laddas ner här:

https://eminova.se/wp-content/uploads/2019/06/ASTG_Anm%C3%A4lningssedel_UF.pdf

https://eminova.se/uppdrag/advanced-stabilized-technology-group-ab/

Anmälningssedeln kan också användas som ett alternativ till handel via banker och investeringsmäklare, inklusive användning av teckningsrätter som innehas men ännu inte använts.