2019.04.10 Press release, Regulatory

Överenskommelse om förlängning av del av reverslån.

ASTG AB (publ) får härmed meddela att överenskommelse denna dag har ingåtts med Bolagets kreditgivare, Lars Otto Hylbo Förvaltnings i Svedala AB, om att förlänga återbetalningstiden på del av den reversskuld om 7,5 mkr som förfaller till betalning den 30 april 2019. Av skulden om 7,5 mkr skall 5 mkr återbetalas den 30 april 2019. Resterande 2,5 mkr skall återbetalas den 31 augusti 2019. Förlängningen sker på samma villkor som tidigare men med ett tillägg om ytterligare ränta uppgående till 0,5 procentenheter per månad för respektive månaderna april, maj, juni, juli och augusti 2019.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.