2019.02.25 Press release

Nytillkomna aktier

Jag får härmed meddela att utbokning av 124 999 999 aktier, idag, har skett till de konvertibelägare som, vilket tidigare har meddelats, har valt att kvitta sina skulder till aktier. På grund av ett administrativt fel, under sommaren 2018, har bolaget genomfört en kvittningsemission för att hantera konvertibellånen i stället för en konvertering.

I bolaget finns idag därmed totalt 855 269 801 aktier varav 20 530 208 a-aktier och 825 739 593 baktier.