2019.12.18 Press release, Regulatory

Nyemissionen övertecknad

Nyemissionen tecknats till 198 procent

Styrelsen i ASTG AB (publ) får härmed meddela att den nyemission som bolaget har låtit genomföra har tecknats till 198 procent, varav 67 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen har således övertecknats och tilldelning kommer i första hand att ske till de som har tecknat med stöd av teckningsrätter och sekundär teckningsrätt. De garantiåtaganden om 70 procent av emissionsbeloppet som ställts inför emissionen kommer inte att utnyttjas.