2014.10.13 Press release

Nya C2SAT C240 verifierad och klar för leverans