2017.01.16 Press release

Mindre order till ASTG:s helägda dotterbolag AIMS

I pressmeddelande daterat 2015-10-15 meddelade vi att ett globalt företag med försäljning av maskiner för automatiserade gruvor hade AIMS produkter implementerade. AIMS har nu erhållit en mindre IMU-order från denna kund med önskemål om leverans innevarande månad.

Vi ser ordern som strategisk och intressant då vi tidigare gjort bedömningen att automation i gruvor är framtiden.