2024.01.23 Press release

Ledningsförändringar i Kebni AB

Andreas Larsson har meddelat att han beslutat att lämna sin roll som CFO på Kebni AB med sista arbetsdag 23 april 2024.

Andreas Larsson har varit CFO på Kebni sedan oktober 2022. Han meddelar idag att han lämnar sin tjänst för anställning i annat bolag. Andreas kommer att fortsätta som CFO på Kebni fram till och med den 23 april 2024. Rekrytering av en ersättare inleds omgående.

Om Kebni AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebnis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. 

Kebnis aktie KEBNI B är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

www.kebni.com