2015.08.21 Press release

Lånet/det villkorade aktieägartillskottet fulltecknat

Det är med oerhörd lättnad och glädje, vi nu kan berätta, att vår vädjan om 10 miljoner kronor i lån/villkorat aktieägartillskott gick i hamn. Som styrelse tar vi detta som ett kvitto på att det finns tro “där ute” , både på företaget liksom på oss som styrelse. Denna tro anser vi avgörande i pågående liksom i kommande arbete.

Vi vill rikta ett varmt och stort tack för allas Er insats, men samtidigt vara tydliga med att “målgången” avgjordes av att några större investerare “gick en mil extra”.

Vi som styrelse har allt sedan tillträde utlovat raket, öppenhet och ärlighet, något vi aldrig kommer tumma på. I detta ingår att ge markanden all “öppen” insyn kring dagens nyckelprojekt, nämligen uppdraget med israeliska IAI. Däremot kan vi inte gå händelserna i förväg och lägga korten på bordet förrän den tidsplan som IAI begärt till nästa vecka också kommit dem till del. När väl detta är avklarat har vi för avsikt att både redovisa antal antenner i första serien, liksom mera ingående ge vår helhetssyn på projektet.

Vår övergripande bedömning är att vi just nu går 2,5 steg framåt och 1 bakåt!