2019.06.13 Press release, Regulatory

Kvittningsemission avseende skuld till R. Östman Invest AB samt uppgift om övergång från BTB till b-aktier i anledning av slutförd nyemission.

Styrelsen för ASTG AB (publ) meddelar härmed att ASTG AB, i samförstånd med R. Östman Invest AB, utnyttjar den option som ASTG AB har haft i skuldebrevet gentemot R. Östman Invest AB att, på ASTG ABs begäran, påkalla kvittningsemission för kvittning av den utestående skulden mot aktier i bolaget. Kursen är, efter att sammanläggningen av aktier slutligen har registrerats, 2,4 kr per aktie. Antal aktier som emitteras är 833 333 aktier.

Bolaget meddelar samtidigt att registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket har slutförts varför BTB:er kommer att övergå till b-aktier, detta beräknas ske mellan den 19-20 juni 2019.