2019.04.18 Press release

Kvartalsrapport för första kvartalet 2019 publiceras den 2 maj 2019

Styrelsen i ASTG AB (publ) får härmed meddela att rapporten för första kvartalet 2019 tidigareläggs och kommer att publiceras den 2 maj 2019.