2018.12.11 Press release

KORRIGERING AV UPPGIFT OM NYA AKTIER I ANLEDNING AV KONVERTERING

På grund av felaktiga uppgifter meddelas nu att Bolaget, i anledning av konvertering, tillförs 125 671 125 b-aktier och inte 209 004 458 aktier som tidigare har kommunicerats.

Detta innebär att av de befintliga konvertibellånen om 6,5 mkr kommer nu 1,5 mkr att återbetalas per den 31 december 2018, 3 mkr att konverteras till aktier och 2 mkr att övergå till reverslån med förfall den 31 maj 2019. Därutöver har bolaget reverslån om 7,5 mkr som förfaller till betalning den 31 mars 2019.

Sammantaget innebär detta att bolagets reverslån och konvertibelskulder minskar från 14 mkr till 9,5 mkr.