2015.08.17 Press release

Kontraktet på serieleveranser till israeliska IAI säkerställt

I enlighet med vårt löfte redan på årsstämman, har nu Olov Widigsson tillsammans med ansvarig tekniker ( Fredrik Busck ) den gångna helgen besökt Israel och IAI. Då två större investerare kopplade till lånet/det villkorade aktieägartillskottet, haft detta som krav för medverkan måste vi redan nu låta detta komma alla till del samtidigt. Vi/styrelsen kommer nu att per omgående bruka dessa öronmärkta medel ( lånet ) för att betala av de fordringsägare som vi ingått frivilligt ackord med.

Mer information runt besöket hos IAI och dess innebörd, liksom kring lånet från aktieägarna och ackordsuppgörelsen kommer i separata pressmeddelanden senare i veckan.