2018.10.05 Press release

KOMPLETTERANDE INFORMATION AVSEENDE BUD PÅ ANTENNVERKSAMHETEN

Refererande till dagens pressmeddelande ang. bud på antennverksamheten får Bolaget härmed meddela följande:

Budet ligger i linje med den information som tidigare har kommunicerats i pressmeddelande av den 24 september 2018, innebärande att:

Budet utgörs av en viss årlig royalty under en viss begränsad tid.

Därtill får härmed meddelas att royaltyn kombineras med en mindre betalning vid affärens slutförande. Bolaget kommer nu att utvärdera budet på så sätt som har angivits i tidigare pressmeddelande.