2014.01.16 Press release, Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma