2017.07.07 Press release

Klargörande beträffande ASTG’s informationspolicy

På senaste tiden har vi fått många förfrågningar om kommande leveranser, hur våra kundprojekt utvecklar sig och hur vi ser på aktiekursutvecklingen.

Vi vill därför klargöra att enligt de kommunikationsregler vi har att följa kan vi inte lämna ut ny information selektivt. Förutom vad som kommuniceras i våra kvartalsrapporter är vår policy att informera om viktiga händelser i pressmeddelanden när de inträffat. Det gäller exempelvis större eller strategiskt viktiga beställningar, ingångna avtal med partners eller finansieringslösningar. Det innebär att vi inte går ut med preliminär information i samband med upphandlingar eller under tiden vi förhandlar med kunder och partners. Vidare kommenterar vi inte aktiens värdering.