2023.10.09 Press release

Kebnis valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen för Kebni AB:s årsstämma 2024 består av de tre största aktieägarna och ordföranden i bolaget.

Valberedningen består av Anders Danielsson som största aktieägare, Jan Robert Pärsson, Sven Olof Hagelin samt Anders Björkman, ordförande i Kebni AB. Anders Danielsson valdes till kommitténs ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till anders@ad-tra.se eller ir@kebni.com eller genom brev till Kebni AB, Att: Valberedning, Vågögatan 6, 164 40 Kista, Sverige, senast den 1 mars 2024.

Om Kebni AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebnis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com