2020.07.27 Press release, Regulatory, Report

KebNi släpper Q2 2020-rapporten

KebNi AB (före detta Advanced Stabilised Technologies Group AB) rapporterar intäkter på 18,8 MSEK och en EBITDA på 0,9 MSEK för andra kvartalet 2020. Detta är det fjärde kvartalet i rad med positiv EBITDA och de högsta intäkterna på ett kvartal hittills. Höjdpunkter under andra kvartalet är namnbyte från ASTG AB till KebNi AB, tillkännagivande av SAAB Dynamics utvecklingsprogram för IMU, förvärv av Satmission inom SatCom, ansökan om notering på Nasdaq First North från slutet av augusti 2020 och förstärkning av försäljningsarbetet i Indien och Nord Amerika. Framtiden indikerar ökad försäljningsaktivitet och fortsättning av tillväxtstrategin, inklusive förvärv.

KebNi har släppt rapport från andra kvartalet 2020 och visar en tillväxt i intäkter och en fortsatt positiv EBITDA.

Klicka här för att se intervju med VD, Carsten Drachmann

Q2 2020: April-Juni (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 18,8 MSEK (10,9 MSEK)

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 0,9 MSEK (-1,5 MSEK)

· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,6 MSEK (-2,7 MSEK)

· Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,08 SEK (-0,21 SEK)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 MSEK (-5,9 MSEK)

Första halvåret 2020: Januari-Juni (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 32,9 MSEK (11,3 MSEK)

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1,4 MSEK (-4,9 MSEK)

· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,0 MSEK (-7,1 MSEK)

· Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,12 SEK (-0,55 SEK)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,4 MSEK (-10,7 MSEK)

VD-kommentarer

Till aktieägare och investerare,

Jag är stolt över att skriva dessa ord under vårt nya namn, KebNi, för första gången. KebNi är ett unikt namn som antyder ett starkt nordiskt arv. Det ingjuter känslan av tillförlitlighet, hållbarhet och mod. KebNi, som indikerar en nordisk bergskedja, står också för Kinetic Engineering by Nordic Innovation och framöver kommer vi att marknadsföra företaget globalt under namnet KebNi, som driver mot vår vision om “Bring stability to a world in motion”.

Q2 höjdpunkter

Vår Q2-rapport visar ett positiv EBITDA (0,9 MSEK) för fjärde kvartalet i rad och vi nådde den högsta omsättningen (18,8 MSEK) under ett kvartal hittills. Om man tittar på 12 månaders efterföljande intäkter och EBITDA ligger vi på 55,4 MSEK i intäkter och 2,7 MSEK i EBITDA.

Q2-resultatet kommer huvudsakligen från leverans av maritima antenner till Israel, genomförande av SAAB:s utvecklingsprogram och goda leveranser från vårt nyförvärv Satmission.

Under kvartalet erhöll vi 22,3 MSEK i orderingång.

Den 12 maj slutförde vi förvärvet av Satmission, som utvecklar, producerar och säljer så kallade “Drive Away”-lösningar för satellitkommunikationsindustrin. Förvärvet är en del av vår “accelererande” strategi och följer slutförandet av teknikförvärvet av Coms on the Move från ReQuTech i början av april. De två produktområdena kallas i branschen gemensamt för “Land Mobile Solutions”.

Den 17 juni kunde vi äntligen offentliggöra vårt kontrakt med SAAB Dynamics. Kontraktet är initialt ett ramavtal, till ett värde av 10,8 MSEK, för anpassning av vår tröghetsavkännings-produkt som är en nyckelkomponent i SAAB Dynamics NLAW-systemet. Detta är en avgörande milstolpe för KebNi Inertial Sensing (tidigare AIMS) och kommer med tiden att leda till en betydande ökning av intäkterna för vår affärsenhet Inertial Sensing. Den exakta tidpunkten för order och produktionsvolymer är föremål för SAAB Dynamics framgång i försäljningen av NLAW-systemet. Vi kan nu även använda SAAB Dynamics namn som kundreferens, vilket kommer att vara ett starkt försäljningsargument när vi samarbetar med andra kunder och möjligheter.

Som ett led i vår strategi att stärka vår profil både gentemot kunder och investerare har vi under andra kvartalet initierat vårt namnbyte från “Advanced Stabilized Technologies Group AB” till “KebNi AB”. Samtidigt har vi påbörjat processen för notering på Nasdaq First North, med sikte på att byta handelsplattform från nordiska små och medelstora företag till Nasdaq First North i slutet av augusti 2020, med förbehåll för slutligt godkännande av First North. Dessa två åtgärder är tillsammans ett steg mot vår vision och strategi att bygga ett nytt värdefullt nordiskt företag inom satellitkommunikation och teknik för stabilisering och rörelse.

Med det nya namnet, KebNi, har vi idag också lanserat en uppdaterad hemsida, med en bättre presentation av våra produkter och lösningar. Denna förändring kommer att hjälpa oss att skapa ett starkare varumärke mot marknaden och öka intresset för vår växande produktportfölj.

KebNi är ett internationellt företag med internationella kunder. Det måste ha en internationell närvaro, både när det gäller kundengagemang, men också när det gäller potentiella investerare.

Styrelsen har bedömt att en notering av företagets aktier på Nasdaq First North kommer att förbättra likviditeten i företagets aktier och öka intresset för verksamheten, både nationellt och internationellt, från analytiker, allmänheten, institutionella investerare, kunder och andra intressenter. Detta kommer att skapa bättre förutsättningar för det framtida värdeskapandet för bolagets aktieägare. Noteringen anses därför stärka KebNi:s framtida möjligheter till utveckling och expansion.

Framtid

Bolaget kommer att fortsätta att genomföra sin strategi som kommunicerats tidigare. Detta inkluderar att fokusera på att utöka satellitkommunikationsverksamheten samt verksamheten för tröghetsavkänningsteknik. Vi kommer att fokusera på att bygga en kritisk massa i våra verksamheter och använda förvärv som en väg till ytterligare tillväxt när det finns en möjlighet som matchar vår strategi och riktning.

I vårt nuvarande arbete utvecklar vi nya produkter och varianter av befintliga produkter, baserat på vad vi anser är marknadens krav. Detta inkluderar att investera i utvecklingen av maritima antenner, Coms on the Move, Drive Away-lösningarna och i tröghetsavkänningsprodukter, inte bara för SAAB Dynamics utan även för andra marknader.

Utöver vår interna utveckling söker vi också partnerskap, nya affärsområden och ny teknik som vi kan utnyttja för att nå vår strategi och långsiktiga mål snabbare och bättre.

På försäljningsfronten börjar vi se fler aktiviteter, trots Covid-19. Det har lönat sig att utöka produkt- och teknikportföljen, och vi får fler förfrågningar från kunder, som vi förväntade oss. Säljcyklerna kan fortfarande vara långa, men allt börjar med kundsamarbete och ett erbjudande som engagerar. Tillägget av Satmission till vår portfölj har omedelbart medfört ny orderingång till verksamheten, och vi ser ett stort intresse för vår Coms on the Move-lösning från olika delar av världen.

Att vänta på att kunden ska ringa räcker dock inte. Vi måste aktivt arbeta på de olika marknaderna globalt för att positionera vårt varumärke och våra produkter för att skapa en mycket större försäljningspipeline. Detta kräver också närvaro lokalt på de olika marknaderna. Vår Chief Sales Officer, Henrik Asbjørn, leder vår försäljningsverksamhet och han har nyligen meddelat att vår försäljningsräckvidd i Indien och Nordamerika har utökats genom att teckna avtal med generalmajor Ramakrishna och tidigare US Naval Officer Nelson Santini, vilket kommer att skapa fler försäljningsleads.

Med tillägg av Satmission har vi också öppnat den ryska marknaden, och vi kan utnyttja befintliga relationer och försäljningsframgångar i Ryssland till att även positionera våra andra produkter.

Vi arbetar också med att optimera det faktum att SAAB Dynamics nu har valt oss som en prioriterad leverantör. Vi har fått användbara lärdomar från detta projekt, och det är en stark referenspunkt för dialog med andra företag som söker en kvalificerad integratör och teknikleverantör inom tröghetsavkänning.

Sammanfattning

Bolaget har nu en bredare och starkare produktportfölj på plats, särskilt inom satellitkommunikation. Vår försäljningsräckvidd fortsätter att öka, med vår närvaro i Indien, Nordamerika och tillgång till Ryssland, och vi ser ett större intresse för vårt företag som ett resultat. SAAB Dynamics är nu officiellt en referenskund. Vårt varumärke mot kunder och marknaden utvecklas med ett nytt namn, KebNi, och vi har lanserat en ny webbplats med ett mer definierat marknadsfokus.

Genom att flytta handeln med vår aktie till Nasdaq öppnar vi för ett bredare spektrum av investerare både nationellt och internationellt. Vi anser att detta är en bra språngbräda för framtida värdeskapande gentemot bolagets aktieägare.

Även om försäljningscyklerna fortfarande kan ta tid, är jag övertygad om att vi har uppnått en betydligt bättre plattform för tillväxt och framgång under första halvåret 2020.

Välkommen till KebNi!

Best regards,