2024.04.22 Press release, Regulatory, Report

Kebni publicerar årsredovisning och koncernredovisning för 2023

Kebni AB (publ) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin koncern- och årsredovisning för 2023. Koncern- och årsredovisningen bifogas och finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://www.kebni.com/reports-documents/

Om Kebni AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebnis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. 

Kebnis aktie KEBNI B är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

www.kebni.com