2023.04.21 Press release, Regulatory, Report

Kebni publicerar årsredovisning och koncernredovisning för 2022

Kebni AB (publ) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin koncern- och årsredovisning för 2022. Koncern- och årsredovisningen bifogas och finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://www.kebni.com/reports-documents/

För mer information, kontakta Maya Larsson, Head of Marketing communications & Investor Relations: +46 (0) 70-971 00 05 / maya.larsson@kebni.com

Om KebNi AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com

Kebni – Bringing stability to a world in motion

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 21 april 2023 klockan 12.00 CEST.