2023.01.12 Press release, Regulatory

Kebni och Solideq startar joint venture för att erbjuda banbrytande säkerhetslösning

Teknikbolaget Kebni AB (publ) och det ledande byggnadsställningsföretaget Solideq Group AB har ingått ett joint venture-avtal för att producera och erbjuda en unik säkerhetsinnovation till den globala marknaden för byggnadsställningar.

Stockholm 12 januari 2023 – Kebni AB (publ) och Solideq Group AB meddelar idag att de har ingått ett aktieägaravtal för ett joint venture-bolag med en 50/50-fördelning för att erbjuda en innovativ teknisk lösning för personsäkerhet till den globala byggnadsställningsbranschen.

Lösningen är ett unikt sensorsystem baserat på Kebnis kompetens inom Inertial Sensing, som idag helt saknar konkurrens globalt. Produktifiering och industrialisering pågår genom Kebnis tekniska kompetens och Solideqs marknadsförståelse. Skarp systemtestning har inletts på en operativ byggnadsställning i centrala Sverige.

“Solideq har alltid haft stort fokus på säkerhet. Vi ser att den här innovationen kan ta personsäkerheten för världens byggnadsarbetare till en ny nivå, därför är vi mycket angelägna att få ut produkten på marknaden.” säger Tobias Wreje-Larsson, VD på Solideq.

”Med tanke på de praktiskt taget oändliga marknadsmöjligheterna, och den positiva effekt den här lösningen kan få på den globala byggnadsställningsindustrin, är detta definitivt ett av Kebnis mest spännande och strategiskt viktiga affärsinitiativ just nu. Min starka förhoppning är att detta, tillsammans med våra övriga pågående och planerade projekt, kommer att bidra till Kebnis långsiktiga strategi och lönsamhet.” säger Torbjörn Saxmo, VD på Kebni.

Den initiala finansieringen av joint venture-bolaget uppgår till 5 MSEK plus ytterligare 5 MSEK varvid de ytterligare 5 MSEK är villkorade av att vissa villkor uppnåtts, vilka båda täcks av Solideq för att balansera värdet av de IP-rättigheter som Kebni tillför bolaget (värderade till 10 MSEK).  Avtalets giltighet är villkorat av att godkännande från Solideq Group AB:s ägare samt finansieringspartners erhålls.

I linje med Kebnis strategiska avsikt är det här det första exemplet av flera end-to-end-applikationer som Kebni avser utveckla över de kommande åren, och därigenom addera fler skalbara inkomstkällor till sin affärsmodell.