2021.03.03 Press release

KEBNI HAR STARTAT UTVECKLING AV NÄSTA GENERATIONS HÖGPRESTANDA -TRÖGHETSSENSOR (IMU)

KebNi AB (publ) förstärker sin konkurrenskraft inom affärsområdet Inertial Sensing genom att starta utvecklingen av nästa generations högprestanda – tröghetssensor (IMU)

Stockholm, 3 mars 2021 – I enlighet med tidigare pressmeddelande den 17 februari 2021 “uppväxling inom affärsområdet Inertial Sensing” har KebNi startat utveckling av nästa generations högprestanda -tröghetssensor (IMU). Utvecklingsarbetet som nyligen startades planeras generera en färdig produkt under första kvartalet 2022. Målsättningen är att IMU:n ska kunna användas inom ett brett applikationsområde, ha hög prestanda och liten storlek till ett mycket konkurrenskraftigt pris. IMU:n kommer att erbjudas med fullt integrerad GNSS-mottagare och avancerad sensorfusion för att ge robusta och pålitliga data för position, hastighet och orientering under krävande förhållanden.

Torbjörn Saxmo VD KebNi kommenterar “Med denna satsning stärker vi vår konkurrenskraft inom ett produktområde som varit eftersatt de senaste 8 åren.”