2021.03.31 Press release

KEBNI HAR LEVERERAT FÖRSTA IMU-PROTOTYPER TILL SAAB DYNAMICS

KebNi AB (publ) har levererat två IMU-prototyper till SAAB Dynamics.

Stockholm, 31 mars 2021 – I enlighet med tidigare pressmeddelande den 3 mars 2021 ” KebNi får ytterligare en beställning från Saab Dynamics” har KebNi idag den 31 mars 2021 levererat två IMU-prototyper till SAAB Dynamics. Hårdvaran är en delleverans av den senaste beställningen från SAAB Dynamics inom det ramavtal om utveckling som SAAB Dynamics och KebNi ingick den 17 juni 2020. IMU-prototyperna ska användas för integrationstest och utvärdering hos SAAB Dynamics.

Detta är en viktig milstolpe i utvecklingsprojektet där kunden praktiskt kommer att verifiera om våra mekaniska och elektriska gränssnitt lever upp till deras förväntningar vilket jag är övertygad om att de kommer att göra.” kommenterar Lars Walander, Produktutvecklingschef KebNi Inertial Sensing.