2020.08.21 Press release

KEBNI HAR GODKÄNTS FÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

KebNi AB (publ) (“KebNi” eller “Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market infaller den 25 augusti 2020.

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att KebNi uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 25 augusti 2020. KebNi är sedan tidigare listat på NGM Nordic SME där sista dag för handel infaller den 24 augusti 2020.

KebNi har utsett Redeye AB till Bolagets Certified Adviser.

KebNis aktie kommer fortsatt handlasunder kortnamnet KEBNI med ISIN-kod SE0012904803 och under kortnamnet KEBNI. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.