2021.05.04 Press release

KEBNI HAR ÅTERUPPTAGIT PAUSADE ANTENNLEVERANSER TILL DEN ISRAELISKA KUNDEN

KebNi AB (publ) har genomfört leveransinspektioner under de två sista veckorna av april tillsammans med vår israeliska kund och antennerna är nu accepterade. Ytterligare cirka 680 kUSD (5,8 MSEK) har därmed fakturerats.

Stockholm, 4 maj 2021 – I enlighet med tidigare pressmeddelanden den 26 februari 2021 “Bokslutskommuniké” har antennleveranser till KebNis israeliska kund, som fördröjts på grund av restriktioner till följd av den pågående COVID-19 pandemin, nu fullgjorts. Leveransinspektioner genomfördes under de två sista veckorna av april och antennerna är nu accepterade av kundens representanter. Ytterligare cirka 680 kUSD (5,8 MSEK) har därmed fakturerats enligt de särskilda betalningsvillkor som avtalats med kunden på grund av COVID-19 pandemin. Leveranser av kvarstående antenner och kringutrustning i enlighet med gällande avtal planeras nu kunna genomföras under innevarande år.

Torbjörn Saxmo, VD för KebNi kommenterar “Jag är mycket glad över att vi kunnat återuppta leveranserna till Israel och att, som ny VD, få uppleva den mycket goda relation vi har till ett av världens ledande företag inom militär industri.”