2021.03.03 Press release

KEBNI FÅR YTTERLIGARE EN BESTÄLLNING FRÅN SAAB DYNAMICS

KebNi AB (publ) har mottagit en beställning från SAAB Dynamics i enlighet med nuvarande ramavtal. Ordervärde 2 590 000 kronor.

Stockholm, 3 mars 2021 – KebNi AB (publ) har den 15 februari 2021 erhållit ytterligare en beställning avseende utvecklingsarbete av en tröghetssensor (IMU) till SAAB Dynamics. Beställningen är i enlighet med det ramavtal om utveckling som SAAB Dynamics och KebNi ingick den 17 juni 2020. Det totala ordervärdet är på 2 590 000 kronor och inkluderar även viss hårdvara. Detta markerar att parterna nu går in i nästa fas i utvecklingsprogrammet som löper på enligt överenskommen tidplan med SAAB Dynamics.

Torbjörn Saxmo VD KebNi kommenterar “Vi är oerhört stolta över det förtroende vi har fått från SAAB Dynamics för att utveckla en specialanpassad IMU för en så avancerad applikation som NLAW”