2020.08.13 Press release

KEBNI FÅR NÄSTA BESTÄLLNING OM 2 MSEK FRÅN SAAB DYNAMICS

SAAB Dynamics har släppt en order med ett värde av 2 MSEK för nästa fas av utvecklingsprogrammet NLAW. Detta i enlighet med det ramavtal som tecknades mellan KebNi och SAAB Dynamics den 17 juni 2020.

SAAB Dynamics har släppt en order på 2 MSEK för vidareutveckling av den tröghetssensor som är kundanpassad för SAAB Dynamics NLAW-produkt. Beställningen släpps i enlighet med det ramavtal om utveckling som SAAB Dynamics och KebNi ingick den 17 juni 2020. Detta markerar att parterna nu går in i nästa fas i utvecklingsprogrammet.