2023.10.27 Press release, Regulatory, Report

Kebni Delårsrapport Q3 2023

Serieleveranserna av IMU:er till Saabs NLAW startade först i slutet av Q3, men bidrog ändå signifikant till kvartalets omsättning. Produktionen håller redan nu en stabil leveranstakt som möter de ordrar Kebni hittills erhållit.

Finansiell utveckling Q3

 • Nettoomsättning, 9 853 tkr (7 641 tkr)
 • Rörelseresultat, -10 474 tkr (-11 646 tkr)
 • Periodens resultat, -11 098 tkr (-10 472 tkr)
 • Periodens kassaflöde, 18 596 tkr (-5 227 tkr)

 

Viktiga händelser Q3

 • Serieproduktion och serieleveranser av IMU:er till Saab’s NLAW påbörjas.
   
 • Kebni genomför riktad emission av aktier som tillför bolaget 29,6 MSEK före transaktionskostnader.
   
 • Kebni erhåller order på sensorenheter för autonoma gruvfordon värd 4,1 MSEK från Epiroc.
   
 • Kebnis styrelse stärker sin R&D-kompetens genom att knyta till sig Martin Elovsson, tidigare Head of Engineering på Volvo CE.

 

VD har ordet

Vi uppnår en omsättningsökning om 29% jämfört med Q3 föregående år. Serieleveranser till Saab startade i slutet av kvartalet – en viktig milstolpe som redan i kvartalet bidrar signifikant till försäljningstillväxten. Det är en tydlig indikation på att vi rör oss i rätt riktning.
 

Serieproduktion och löpande leveranser till Saab påbörjade

Kebni har utvecklat den skräddarsydda IMU som är en nyckelkomponent för styrning i Saabs antitankmissil NLAW. Efter intensivt utvecklingsarbete och investeringar i en toppmodern produktionsanläggning, står vi nu precis i början av den löpande produktions- och leveransfasen. Förserieenheter stod färdiga i juli och de första serietillverkade enheterna levererades till Saab i september. Vi välkomnade nyligen

ytterligare monteringspersonal till vårt team i Karlskoga och har snabbt kunnat rampa upp till stabil leveranstakt. De IMU-beställningar vi redan fått från Saab, värda totalt ca 156 MSEK, väntas vara färdiglevererade under 2025. Vi tror att möjligheterna till fler beställningar är goda, inte minst med tanke på den orderbok och det stora internationella intresse för NLAW som Saab kommunicerat.
 

Andra viktiga projekt inom Inertial Sensing går framåt

Samtidigt pågår flera andra viktiga projekt på vår Inertial Sensing-site i Karlskoga. Förberedelserna inför serieproduktionsstart av Kebni SensAItion vars utveckling avslutades i Q2 är i full gång. Redan nu är förserieenheter producerade och på väg ut för test hos intresserade kunder.

I juli fick vi ytterligare en order från Epiroc på IMU:er anpassade för autonoma gruvfordon. Ordern gäller en uppdaterad version av den IMU vi tidigare levererat. För oss är detta ett tydligt tecken på en stark och god kundrelation, där vi dessutom ser stor potential för ett utökat samarbete.

I vårt joint venture ScaffSense pågår förberedelser inför storskaliga pilotprojekt innan officiell lansering. Bolaget har nu två pågående patentansökningar för sitt världsunika sensorbaserade stabilitetslarm för byggställningar. Lösningen förhandsvisades nyligen på branschmässan Scaff Point Sweden, där den togs emot med stor entusiasm från branschaktörer och potentiella kunder.

Spännande partnerskap i Asien

På marknadssidan ligger mycket fokus på Asien, en växande marknad för både Satcom och Inertial Sensing. Bland annat ingick Kebni nyligen ett samarbete med thailändska försvars- och säkerhetsbolaget RV Connex, för att tillsammans utforska potentiella affärscase, primärt på den thailändska marknaden. Dessutom pågår diskussioner med flera stora aktörer i Sydkorea, gällande potentiella affärer och samarbeten.

Satcom: Framgångsrik mässa och kommande kund-demos

I september ställde Kebni ut sina Satcom-lösningar på den ledande teknikmässan IBC i Amsterdam. Mässan genererade många nya kontakter och affärsmöjligheter inom både Broadcasting- och Mil/Gov-segmenten, dessutom kunde vi göra två mindre affärer på plats. Vi har numera dessutom demobilar för samtliga våra Satcom-produkter, på väg ut i Europa för ytterligare kunddemonstrationer.
 

Vårt samarbete med Satcom-kunden IAI (Israel Aerospace Industries) har stärkts ytterligare under kvartalet. Utöver fortsatta leveranser av det maritima Satcom-systemet Kebni Gimbal har vi nu även ett tydligt eftermarknadsarbete i gång.

Vi ser mycket allvarligt på de senaste veckornas utveckling i Israel och Gaza. Vi följer händelseförloppet och dess inverkan på vår verksamhet, men det är ännu för tidigt att avgöra om det på något sätt påverkar oss.

Finansiell stabilitet

I början av augusti genomfördes en riktad emission som tillförde Kebni 29,6 MSEK innan transaktionskostnader. Emissionen ger en finansiell stabilitet som skapar goda förutsättningar för oss att utnyttja det affärsmomentum vi just nu upplever. Emissionen genomfördes på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt vilket är positivt både för aktieägarna och för oss som bolag.

 

Kebnis strategiska inriktning står fast

Med höstens intåg kommer också Kebnis årliga strategiarbete, där ledning och styrelse tillsammans arbetar igenom bolagets inriktning för de kommande fem åren. När vi nu närmar oss slutet av det arbetet kan vi konstatera att vår tidigare strategiska plan ligger fast, och att utvecklingen fortsätter enligt tidigare plan. Vårt fokus framåt är fortsatt att bygga ett långsiktigt stabilt och lönsamt bolag, med en stark grund i våra kärnvärden Competence, Collaboration och Curiosity.
 

Torbjörn Saxmo, VD

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här
 

För mer information, kontakta:
Maya Larsson, Head of Marketing, Communication & Investor Relations
maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05
 

Denna information är sådan som Kebni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl 08:00 CET.
 

Om Kebni AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com